น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  ข้าราชการและพนักงานสถานีตำรวจภูธรบาเจาะ